Sverige är inte den ledande fossilfria förebilden du tror

Sverige ligger i framkant när det gäller övergången till en miljömässigt hållbar ekonomi. Siffrorna visar dock att detta bara är ytterligare ett exempel på hur den kapitalistiska ekonomin förorenar och förstör miljön. En situation som uppenbarligen inte kan övervinnas med institutionella medel.